کابل مفتولی NYM پنج در ده سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)

282.700تومان

از کابل مفتولی NYM پنج در ده سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی NYM پنج در ده سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)

282.700تومان