کابل مفتولی NYM پنج در شانزده سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)

469.100تومان

از کابل مفتولی NYM پنج در شانزده سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی NYM پنج در شانزده سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)

469.100تومان