کابل مفتولی NYM پنج در شش سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)

172.300تومان

از کابل مفتولی NYM پنج در شش سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

مكان گيرنده
کابل مفتولی NYM پنج در شش سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)