کابل مفتولی NYM چهار در شانزده سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)

376.400تومان

از کابل مفتولی NYM چهار در شانزده سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

مكان گيرنده
کابل مفتولی NYM چهار در شانزده سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)