کابل مفتولی NYM چهار در چهار سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)

96.500تومان

از کابل مفتولی NYM چهار در چهار سیمیا می‌توان در نیروگاه‌های تولید و توزیع برق، موتورخانه‌های ساختمان‌های بزرگ، کابل‌کشی برخی از بناها، درون لوله‌های ساده و خرطومی برق و… بهره برد.

کابل مفتولی NYM چهار در چهار سیمیا (۳۰۰/۵۰۰V)

96.500تومان