کابل مقاوم در برابر آتش با نوار میکا و روکش HFFR سیمیا

54.300تومان

کابل مقاوم در برابر آتش با نوار میکا و روکش HFFR سیمیا همان‌طور که از نام آن پیداست کابلی نسوز بوده و مصارف زیادی در صنایع دارد. عایق میکا در حقیقت یک ماده طبیعی بوده که غیر سمی و فاقد هالوژن است.

کابل مقاوم در برابر آتش با نوار میکا و روکش HFFR سیمیا

54.300تومان