کابل کم دود و بدون هالوژن ۳ در یک و نیم سیمیا

72.300تومان

کابل کم دود و بدون هالوژن 3 در یک و نیم سیمیا از جمله کابل‌های انعطاف‌پذیر ارائه شده توسط توزیع نیرو نوین بوده که در مقایسه با سایر کابل‌ها، استحکام بسیار بهتری دارد. این محصول در مقایسه با کابل‌های دیگر فضای کم‌تری را اشغال خواهد کرد؛ چرا که سطح مقطع آن از نوع تخت بوده و در کنار وزن سبکی که داشته، فضای کم‌تری را نیز می‌گیرد.

کابل کم دود و بدون هالوژن ۳ در یک و نیم سیمیا

72.300تومان