کات اوت فیوز پلیمری دلتاسازان سپاهان ۲۰ کیلو ولت

5.350.000تومان

کات اوت فیوز پلیمری دلتاسازان سپاهان 20 کیلو ولت شبکه تولید نیروی برق همیشه در حال توسعه و افزایش است. در بسیاری از نقاط این شبکه نیاز به قطع و وصل د دو طرف یک خط توزیع برق از هم دارد. برای این کار از کات اوت فیوز یا تیغه استفاده می‌شود.

کات اوت فیوز پلیمری دلتاسازان سپاهان 20 کیلو ولت
کات اوت فیوز پلیمری دلتاسازان سپاهان ۲۰ کیلو ولت

5.350.000تومان