کات اوت فیوز پلیمری نیروکلید ۲۰ کیلو ولت

قیمت اصلی 5.800.000تومان بود.قیمت فعلی 5.400.000تومان است.

کات اوت فیوز پلیمری نیروکلید 20 کیلو ولت شبکه تولید نیروی برق همیشه در حال توسعه و افزایش است. در بسیاری از نقاط این شبکه نیاز به قطع و وصل د دو طرف یک خط توزیع برق از هم دارد. برای این کار از کات اوت فیوز یا تیغه استفاده می‌شود.

کات اوت فیوز پلیمری نیروکلید 20 کیلو ولت
کات اوت فیوز پلیمری نیروکلید ۲۰ کیلو ولت