کات اوت فیوز ۲۰کیلو ولت پلیمری بسپار سازه الوند

قیمت اصلی 5.800.000تومان بود.قیمت فعلی 5.550.000تومان است.

کات اوت فیوز 20کیلو ولت پلیمری بسپار سازه الوند شبکه تولید نیروی برق همیشه در حال توسعه و افزایش است. در بسیاری از نقاط این شبکه نیاز به قطع و وصل د دو طرف یک خط توزیع برق از هم دارد. برای این کار از کات اوت فیوز یا تیغه استفاده می‌شود.

کات اوت فیوز 20 کیلو ولت
کات اوت فیوز ۲۰کیلو ولت پلیمری بسپار سازه الوند