کنترلر آنالوگ ۳۰۰ توان ۲۰۰ گلنور

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که کنترلر آنالوگ 300 توان 200 گلنور دستگاهی بوده که از آن به عنوان مبدل خروجی سنسورهای آنالوگ به خروجی رله استفاده می‌شود.

شناسه محصول: ** تماس بگیرید. دسته: